Alitta Boonrueang

Alitta Boonrueang

อายุใกล้เลข 3 ควรฉีด MADE Collagen หรือฟิลเลอร์ดี?

อายุใกล้เลข 3 ควรฉีด MADE Collagen หรือฟิลเลอร์ดี?
คนส่วนใหญ่อาจตั้งขอสงสัยว่า หากมีงบประมาณจำกัด เราควรจะเลือกฉีด MADE Collagen หรือ ฟิลเลอร์ เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกันแน่ หากใครสงสัยเช่นเดียวกันนี้อยู่ ที่นี่มีคำตอบ!