แนะนำ 5 สินเชื่อผู้ประกอบการสำหรับเริ่มต้นธุรกิจ

มาทำความรู้จักกับสินเชื่อผู้ประกอบการให้มากขึ้น รวมถึงมารู้จักกับ 5 ประเภทสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจกัน

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม (SME) จำเป็นต้องมีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อซื้อวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง จ่ายค่าจ้างพนักงาน เงินทุนเพื่อการลงทุน เพื่อซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ดิน อาคาร เงินทุนเพื่อการขยายกิจการ หรือเพิ่มกำลังการผลิต เป็นต้น นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

โดยสถาบันการเงินหรือธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการตามความสามารถในการชำระหนี้ของธุรกิจเป็นหลัก ในบทความนี้จะพาไปทำความรู้จักกับสินเชื่อผู้ประกอบการให้มากขึ้น รวมถึงมารู้จักกับ 5 ประเภทสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ

A person holding a phone

Description automatically generated

สินเชื่อผู้ประกอบการ คือ สินเชื่อที่สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ให้กู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม (SME) เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีข้อจำกัดในการขอสินเชื่อมากกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล เนื่องจากสถาบันการเงินจะต้องพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของธุรกิจเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ประวัติการชำระหนี้ ผลประกอบการของธุรกิจ ความมั่นคงของกิจการ เป็นต้น

1.สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน คือ สินเชื่อผู้ประกอบการที่สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ให้กู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม (SME) เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจ เช่น ซื้อวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง จ่ายค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น

2.สินเชื่อระยะยาว

สินเชื่อระยะยาว คือ สินเชื่อผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาการกู้เงินตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน หรือเงินทุนเพื่อการลงทุนในโครงการระยะยาว โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อระยะสั้น เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า เนื่องจากผู้กู้มีระยะเวลาชำระคืนเงินนานกว่า หลักประกันที่นำมาค้ำประกันสินเชื่อระยะยาว ได้แก่ ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่มีมูลค่าเพียงพอ

3.สินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักร

สินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักร คือ สินเชื่อผู้ประกอบการที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อนำไปซื้อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่หรือเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรเดิม โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อระยะสั้น เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า เนื่องจากผู้กู้มีระยะเวลาชำระคืนเงินนานกว่า

4.สินเชื่อเพื่อซื้อรถ

สินเชื่อเพื่อซื้อรถ คือ สินเชื่อผู้ประกอบการที่ให้กู้ยืมเงินเพื่อนำไปซื้อรถยนต์ ทั้งรถใหม่และรถมือสอง สำหรับไปประกอบธุรกิจ โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อระยะสั้น และมีการหลักประกันมาค้ำประกันสินเชื่อเพื่อซื้อรถ ได้แก่ รถยนต์ที่จะนำมาซื้อ ที่ดิน อาคาร หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่มีมูลค่าเพียงพอ

5.สินเชื่อเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ คือ สินเชื่อผู้ประกอบการที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ในกิจการใหม่ ๆ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่กำลังจะขยายกิจการ โดยจะได้รับเงินทุนก้อนใหญ่ เพื่อนำไปใช้ในกิจการใหม่ ๆ พร้อมอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อระยะสั้น และมีระยะเวลาชำระคืนนาน