ทำประกันออมทรัพย์ดีไหม มีข้อดีและประโยชน์อย่างไรบ้าง

ประกันออมทรัพย์เป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับการออมเงิน  สร้างวินัยการออม  และได้รับความคุ้มครองชีวิต  แต่ควรศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ประกันที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

ในยุคสมัยที่ค่าครองชีพสูงขึ้น หลายคนมองหาช่องทางการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองและครอบครัว หนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมคือ ประกันออมทรัพย์ แต่ก่อนตัดสินใจ หลายคนอาจสงสัยว่า ดีจริงหรือไม่ ? มีข้อดีและประโยชน์อย่างไรบ้าง ? 

A person's hands covering a piggy bank

Description automatically generated

ประกันออมทรัพย์คืออะไร

ประกันออมทรัพย์ คือ ประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันแบบชำระเบี้ยสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปกับการออมเงิน  เมื่อครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนเป็นเงินก้อนพร้อมผลตอบแทน

ข้อดีของประกันออมทรัพย์

การทำประกันออมทรัพย์มีข้อดีหลายประการ ดังต่อไปนี้ 

 • สร้างวินัยการออมเงิน การจ่ายเบี้ยประกันอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้มีวินัยการออมเงิน เก็บเงินได้อย่างมั่นคง
 • ความคุ้มครองชีวิต ได้รับความคุ้มครองชีวิต สร้างความอุ่นใจให้กับตัวเองและครอบครัว เป็นการสร้างประกันให้กับคนที่อยู่ข้างหลัง 
 • ผลตอบแทน ได้รับผลตอบแทนจากเงินออม ซึ่งอาจมากกว่าการฝากเงินเฉย ๆ
 • ลดหย่อนภาษี  เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร 
 • สร้างมรดก เงินออมจากประกันสามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับทายาทได้ เมื่อเราจากไป สามารถยกให้แก่ลูกหลานหรือคู่สมรสได้เช่นเดียวกัน 
 • สภาพคล่อง สามารถกู้เงินจากกรมธรรม์ได้ในยามฉุกเฉิน
 • ทางเลือกการลงทุน บางประเภทมีกองทุนให้เลือก ช่วยกระจายความเสี่ยง

ประโยชน์ของประกันออมทรัพย์

หลายคนใช้ประโยชน์ของประกันออมทรัพย์มาใช้ในการออมเงิน หรือเก็บเงิน เพื่อใช้ประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 • วางแผนการเงิน เหมาะสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาว เช่น เก็บเงินเพื่อการศึกษา เงินเกษียณ เงินดาวน์บ้าน
 • ทุนการศึกษา  ช่วยให้ลูกมีทุนการศึกษาต่อเนื่อง
 • เกษียณอายุ มีเงินเพียงพอใช้หลังเกษียณ ไม่ต้องทำงาน หรือว่าเหนื่อยในการหาเงินอีกต่อไป
 • ซื้อบ้าน มีเงินดาวน์บ้าน ช่วยให้เราเก็บเงินได้แบบมีวินัยทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม ประกันออมทรัพย์แต่ละแบบมีความคุ้มครองและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน  ควรศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ

ปัจจัยที่ต้องพิจารณา

ประกันออมทรัพย์มีหลากหลายแผนให้เลือก ซึ่งการเลือกซื้อนั้นควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 • เป้าหมายทางการเงิน ต้องการเก็บเงินเพื่ออะไร ระยะเวลาเท่าไหร่
 • ระยะเวลาในการออม สามารถออมได้นานแค่ไหน
 • เงินเบี้ยประกัน จ่ายไหวหรือไม่
 • ความคุ้มครอง ต้องการความคุ้มครองชีวิตเท่าไหร่
 • ผลตอบแทน ต้องการผลตอบแทนแบบไหน เสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
 • เงื่อนไขกรมธรรม์ อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ
 • สถานะทางการเงิน พิจารณาจากรายได้ รายจ่าย หนี้สิน

ประกันออมทรัพย์เป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับการออมเงิน  สร้างวินัยการออม  และได้รับความคุ้มครองชีวิต  แต่ควรศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบอย่างละเอียด  เลือกแบบที่เหมาะกับเป้าหมาย  ความสามารถทางการเงิน  และความต้องการของตัวเอง เพื่อให้ได้ประกันที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด และสร้างประโยชน์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ