อ่านก่อนวิกฤต! เช็กลิสต์เหตุผลที่คนยุคใหม่ต้องทำประกันสุขภาพ

การทำประกันสุขภาพ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย บทความนี้มีเหตุผลสำคัญมาบอก ทำไมคนยุคใหม่ทั้งหลาย จึงต้องมีประกันสุขภาพมาดูกัน

ปัจจุบันโลกเราเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน โรคภัยไข้เจ็บก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเราได้ การทำประกันสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย และบทความนี้มีเหตุผลสำคัญมาบอกกัน ว่าทำไมคนยุคใหม่ทั้งหลาย จึงต้องมีประกันสุขภาพ

A close-up of a doctor's hands

Description automatically generated

เหตุผลที่คนยุคใหม่ควรทำประกันสุขภาพ

 • ค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น

ค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้น โรคภัยไข้เจ็บที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และค่าครองชีพที่สูงขึ้น การมีประกันสุขภาพจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล

 • ภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

นอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังมีภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่ายา ค่าอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น การมีประกันสุขภาพจะช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกด้วย

 • ความมั่นคงทางการเงิน

การทำประกันสุขภาพจะช่วยสร้างความอุ่นใจและความมั่นคงทางการเงินให้กับเราและครอบครัว ในกรณีที่เจ็บป่วยหนักจนไม่สามารถทำงานได้ ประกันสุขภาพจะช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทำให้เราสามารถรักษาตัวจนหายดีได้ และยังสามารถกลับไปทำงานหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ต่อไป

 • ข้อเสนอและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

นอกจากการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแล้ว ประกันสุขภาพบางประเภทยังมีข้อเสนอและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น บริการตรวจสุขภาพประจำปี บริการปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์ บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน เป็นต้น

จากเหตุผลข้างต้น จะเห็นได้ว่าการทำประกันสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย ช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงิน และได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุม ดังนั้น หากยังไม่ทำประกันสุขภาพ ควรรีบทำโดยเร็ว เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

คำแนะนำในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ

การเลือกซื้อประกันสุขภาพควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • ประเภทของประกันสุขภาพ

มีประกันสุขภาพให้เลือกหลายประเภท เช่น ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก ประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคร้ายแรง เป็นต้น ควรเลือกประเภทประกันสุขภาพที่ตรงกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของเรา

  • ความคุ้มครอง

  ควรพิจารณาความคุ้มครองของประกันสุขภาพให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายา ค่าอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น

  • เบี้ยประกัน

  ควรพิจารณาเบี้ยประกันให้เหมาะสมกับงบประมาณของเรา

  • เงื่อนไขและข้อยกเว้น

  ควรอ่านเงื่อนไขและข้อยกเว้นของประกันสุขภาพอย่างรอบคอบ เพื่อให้เข้าใจสิทธิประโยชน์และข้อจำกัดต่างๆ ของประกันสุขภาพ

   การทำประกันสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย ช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงิน และได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุม ดังนั้น หากยังไม่ทำประกันสุขภาพ ควรรีบทำโดยเร็ว เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันก่อนสายเกินไป