ป้ายกำกับ Apple Magic Keyboard

แบบสั้นหรือแบบยาว ก็เอาอยู่ ด้วย Apple Magic Keyboard

แบบสั้นหรือแบบยาว ก็เอาอยู่ ด้วย Apple Magic Keyboard

สำหรับสาวก Apple สายกราฟิกดีไซน์ที่เน้นการใช้งานเครื่อง Mac แบบจริง ๆ จัง ๆ ย่อมรู้ดีว่า หน้าจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ที่มาควบคู่กับ Apple Magic Keyboard ที่คล่องตัว