ป้ายกำกับ Project Management

ทำรีพอร์ตด้วย Asana2Go

ทำรีพอร์ตด้วย Asana2Go
Export Asana ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF/Execel/CSV เพื่อนำไปใช้งานต่อด้านอื่น ๆ เช่น ทำรีพอร์ตส่งลูกค้า