Tag Install cwebp

ติดตั้ง WebP บน Linux Server

Downloading and Installing WebP
จากการทำงานเกี่ยวกับ Improve SEO ให้กับเว็บไซต์ เครื่องมือของ Google แนะนำให้เพิ่มประสิทธิภาพของการแสดงผลรูปภาพเป็นแบบใหม่ คือ WebP เรามาดูคำนิยามกันก่อนว่า WebP มันคืออะไร ทำไมเราต้องสนใจมัน