Tag: Atom

ติดตั้ง Atom และ Git

Atom นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาให้ทำงานร่วมกับ Git แต่เราจะยังไม่พูกลงลึกถึงรายละเอียดมากนัก แต่เอาเป็นว่าในการเราจะพัฒนาโปรแกรม หรือเริ่มเขียนโปรแกรมอะไรซักอย่าง ต้องมี Text Editer ในดวงใจก่อน ตัวนี้ก็เป็นอีกตังหนึ่งที่น่าใช้ ถ้าเพื่อนๆมีโปรแกรมอื่นที่ถนัดอยู่แล้วก็ไม่ว่ากันครับ

Read More »