Tag: โปรแกรมเมอร์

ยุคดิจิตอล ยุคที่คนทั่วไปควรจะเขียนโปรแกรมเป็น

หันไปทางไหนก็เจอแต่คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเราหลับตา ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทำงาน โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่จริงๆแล้วมันก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง รถไฟฟ้าที่ควบคุมระบบการทำงานต่างๆอย่างแม่นยำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น ระบบ AI ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองฉลาดเป็นเลิศก็ขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เราในฐานะบุคคลทั่วๆไปที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับเครื่องจักรเหล่านี้ อย่างน้อยก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบ้าง

Read More »