Tag: ติดตั้ง Node.js

ติดตั้ง Node.js

ก่อนจะไปติดตั้ง Node.js เราก็มาทำความรู้จักกับมันก่อนว่ามันคืออะไร? การเขียนโปรแกรมด้วย JavaScript ที่ฝั่ง server แทนที่ปกติแล้วจะเป็นฝั่ง client แต่จริงๆ แล้ว Node.js นั้นจะรวมไปถึง environment ต่างๆ ที่ทำขึ้นเพื่อให้เราเขียน JavaScript เอาไว้ที่ฝั่ง server ได้ด้วย(webserver,  runtime และอื่นๆ) เรียกได้ว่ามันก็คือ platform นั่นเอง

Read More »