ป้ายกำกับ การเลือกซื้อหลอดไฟแอลอีดี

หลอดไฟ LED แตกต่างจากทั่วไปอย่างไร มีวิธีเลือกอะไรบ้าง ?

การใช้หลอดไฟ LED มีข้อได้เปรียบมากมายเมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบเดิม ทั้งด้านประสิทธิภาพ อายุการใช้งาน และคุณภาพแสง ดังนั้นจึงควรพิจารณาเปลี่ยนมาใช้หลอด LED เพื่อประโยชน์ในระยะยาว แม้ราคาจะสูงกว่า แต่ก็คุ้มค่าในวงจรชีวิตการใช้งาน