Day: April 20, 2017

อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเอง

พัฒนาความสามารถของตัวเอง

วันนี้เราไม่ได้แนวเทคนิคอลจ๋าเหมือนกับบทความก่อนหน้า แต่เราจะมาในแนวแนะนำการใช้ชีวิตซะมากกว่า ถ้าเป็นนักเรียนวิชานี้ก็คือวิชาแนะแนวนั่นเอง และวิชาแนะแนวในวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อ “อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเอง”

Read More »