ประกวดวาดภาพระบายสี "พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน"

 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/theme.inc on line 171.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/theme.inc on line 171.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
รูปภาพของ เจ๊เขียว
24 พฤษภาคม 2009 - 00:01
15 มิ.ย. 2009 - 23:59
Etc/GMT+7

 

กระทรวงพลังงานชวนน้องๆ เยาวชน ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ"พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน Big Ideas on enery to reduce global warming" วันนี้-15 มิ.ย. 52

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีพร้อมคำขวัญในหัวข้อ  "พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน Big Ideas on enery to reduce global warming"

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 1- 6  หรือ ปวช. 
2.การประกวดวาดภาพระบายสี แบ่งออกเป็น 2 ระดับ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 )
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. (มัธยมศึกษาปีที่4-6 ,ปวช.  )

กติกาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
1. ผู้สมัครจะต้องวาดภาพระบายสี พร้อมคำขวัญในหัวข้อ “ พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน” หรือ “ Big Idea on energy to reduce global warming” ลงบนกระดาษ 100  ปอนด์ หรือวัสดุผิวเรียบ ไม่จำกัดเทคนิค ขนาดไม่ต่ำกว่า 42.5 ซม.x 27.5  ซม. หรือ A3
2. ภาพวาดระบายสีที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่ายทอดความรู้สึกให้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญของพลังงาน วิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3. ภาพวาดระบายสีที่ส่งเข้าประกวดจะต้องใช้สีชอล์ก หรือ สีโปสเตอร์เท่านั้น และห้ามมีการใช้คอมพิวเตอร์เขียนหรือตกแต่งภาพวาดระบายสี
4. ผู้สมัครแต่ละคนสามารถส่งภาพประกวดได้ไม่เกิน 1 ภาพ
5. ผู้สมัครต้องเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ แนบมาพร้อมกับผลงานทุกชิ้นและให้คุณครู/อาจารย์ประจำชั้น ลงลายมือชื่อรับรอง
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากพบภายหลังคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทันที

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ - 15 มิถุนายน 2552


สถานที่ส่งผลงาน
ตู้ ป.ณ 131 ปณจ. คลองจั่น กรุงเทพ 10240
วงเล็บมุมซอง ภาพประกวดวาดภาพเกี่ยวกับพลังงาน "พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน”

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.02-735-5783 ,083-303-5005
www.energy.go.th

 

. . . . . . . . . . . .